ENGLISH | BAHASA
Malaysian Rubber Export Promotion Council - MREPC

Maklumat Korporat

Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia (MREPC) telah didaftarkan pada 14 April 2000 di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan untuk menjalankan promosi pasaran getah dan produk getah di pasaran dunia, terutama sekali memberikan bantuan kepada perusahaan bersaiz kecil dan sederhana (SME).

MREPC mempunyai pejabat di luar negara iaitu di USA, China dan India. Rancangan untuk menubuhkan sebuah pejabat di Rotterdam, Eropah juga sedang dijalankan.

MREPC USA telah ditubuhkan di Washington DC pada Februari 2001 sebagai pusat maklumat getah dan produk getah untuk para pengguna dan orang awam di Amerika. Pejabat ini juga berfungsi untuk menyalurkan maklumat yang tepat dan seimbang tentang produk berasaskan lateks, terutamanya sarung tangan lateks bagi menangani kebimbangan pengguna tentang produk lateks di Amerika.

MREPC juga telah menubuhkan dua pejabat di China iaitu satu di Shanghai dimana ia ditubuhkan pada September 2011, dan yang kedua ditubuhkan di Guangzhou pada April 2016. Pejabat ini berfungsi untuk memudahcara eksport getah dan produk getah dari Malaysia ke China. Pejabat ini juga menyediakan bantuan kepada syarikat produk getah dari Malaysia yang ingin mengembangkan perniagaan mereka di China.

MREPC India telah ditubuhkan di Mumbai pada May 2016 untuk memudahcara eksport getah dan produk getah Malaysia serta membantu syarikat dari Malaysia yang ingin mengembangkan perniagaan mereka di India.

Nilai-nilai Teras

  • Integriti - Bersikap mulia dan mematuhi prinsip-prinsip beretika
  • Kebolehsesuaian - Sentiasa fleksibel dan menyesuaikan diri mengikut keadaan semasa
  • Agresif - Bersungguh-sungguh mengejar matlamat
  • Kreativiti - Membangunkan idea-idea baru dan menggunakan pendekatan yang inovatif
  • Kerjasama - Bekerjasama dan bekerja secara muhibah dengan orang lain
  • Inisiatif - Merebut peluang dan sanggup memikul tanggungjawab
Visi
Malaysia sebagai pengeksport utama produk getah berkualiti.

Misi

Untuk memudahcara & mempromosi

eksport produk getah berkualiti

Untuk mengenalpasti

peluang - peluang pasaran

Untuk meningkatkan

akses pasaran